Page 14 - Niêm giám thống kê tỉnh Hưng Yên năm 2018
P. 14

33.146 học sinh.

               Hoạt động Y tế
               Số cơ sở y tế do địa phương quản lý là 182 cơ sở. Số giường bệnh
            trong các cơ sở y tế này là 3.655 giường, số giường bệnh bình quân 1 vạn

            dân đạt 30,74 giường; tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y
            tế xã là 99,38%; số nhân lực y tế 3.864 người; tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi
            được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin đạt 99,0%; tỷ lệ trẻ em dưới 5
            tuổi suy dinh dưỡng cân nặng theo tuổi là 11,6%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi
            suy dinh dưỡng chiều cao theo tuổi là 22,2%; tỷ lệ trẻ sơ sinh có trọng
            lượng dưới 2500 gram là 0,45%.

               Hoạt động văn hóa, thể thao

               Các hoạt động thể dục thể thao quần chúng tiếp tục phát triển, số
            người tập luyện thường xuyên, số gia đình thể thao đều tăng so với năm
            trước. Đối với thể thao thành tích cao, Đoàn thể thao đã tham gia 42 giải
            thể thao quốc gia, đoạt 144 huy chương các loại; toàn tỉnh có 53 VĐV

            đạt đẳng cấp quốc gia, trong đó có 4 VĐV đạt Kiện tướng, 2 VĐV dự bị
            Kiện tướng, 47 VĐV đạt cấp I.
               Trật tự an toàn xã hội

               Năm 2018, toàn tỉnh đã xảy ra 157 vụ tai nạn giao thông, trong đó
            có 150 vụ tai nạn đường bộ, 7 vụ tai nạn đường sắt, không có tai nạn

            đường thủy; làm chết 115 người; làm bị thương 102 người. Cũng trong
            năm qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra 16 vụ cháy, nổ, làm 2 người chết và 1
            người bị thương, gây thiệt hại tài sản khoảng 39,1 tỷ đồng.

               Khái quát lại, năm 2018, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức
            nhưng kinh tế của tỉnh vẫn tiếp tục đà tăng trưởng trên cả ba khu vực; cơ
            cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo xu hướng tích cực; thu ngân sách
            Nhà nước tăng khá; giá cả ổn định; đời sống nhân dân tiếp tục được
            nâng lên; an toàn trật tự xã hội được bảo đảm.                              14
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19