Page 15 - Niên giám thống kê tỉnh Hưng Yên năm 2020
P. 15

Giáo dục, đào tạo

              Năm học 2019 - 2020, hoạt động giáo dục - đào tạo trên toàn tỉnh
            chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 bùng phát từ cuối tháng 01/2020. Toàn
            ngành giáo dục đã quyết tâm phòng, chống dịch bệnh với phương châm
            “Tạm dừng đến trường, không dừng học”. Trong thời gian diễn ra dịch
            bệnh, học sinh nghỉ học, ngành giáo dục đã tổ chức dạy trên truyền hình

            và dạy online qua phần mềm cho học sinh các khối lớp.

              Đầu năm học 2020 - 2021, toàn tỉnh Hưng Yên có: 188 trường mầm
            non và 157 nhóm lớp độc lập với 3.382 lớp, huy động 75.791 trẻ mầm
            non, 4.849 giáo viên mầm non; 143 trường tiểu học với 121.069 học sinh
            và 4.351 giáo viên tiểu học; 147 trường trung học cơ sở với 77.829 học
            sinh và 3.664 giáo viên, huy động được 100% học sinh hoàn thành

            chương trình tiểu học vào lớp; 35 trường trung học phổ thông (24 trường
            công lập và 11 trường ngoài công lập), có 35.081 học sinh và 1.816 giáo
            viên phổ thông; 3 trường phổ thông liên cấp (1+2+3), 22 trường phổ thông
            cơ sở (cấp 1+2), 1 trường trung học (cấp 2+3). Toàn tỉnh có 1 trung tâm

            giáo dục thường xuyên cấp tỉnh và 10 trung tâm giáo dục thường xuyên
            cấp huyện với 1.690 học viên.

              Hoạt động y tế

              Năm 2020, số cơ sở y tế do địa phương quản lý là 176 cơ sở, trong
            đó, có 21 bệnh viện, bao gồm 11 bệnh viện tuyến tỉnh (8 bệnh viện nhà
            nước, 3 bệnh viện tư nhân) và 10 bệnh viện tuyến huyện, thị xã, thành
            phố; 155 trạm y tế xã, phường. Số giường bệnh do các cơ sở y tế địa
            phương quản lý bình quân 1 vạn dân đạt 30 giường/1 vạn dân. Số bác sĩ

            bình quân 1 vạn dân 9,0 người.

              Năm 2020, tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại
            vắc-xin đạt 96,36%. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng cân nặng theo
            tuổi là 10,0%, giảm 0,8 điểm phần trăm so với năm 2019; tỷ lệ trẻ em dưới
            5 tuổi suy dinh dưỡng chiều cao theo tuổi là 22,0%, giảm 0,9 điểm phần
            trăm so với năm 2019; tỷ lệ trẻ sơ sinh có trọng lượng dưới 2.500 gram là

            0,25%, giảm 0,1 điểm phần trăm.


                              15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20